CUSUR Logo

Ukrainian World Congress press release

Ukraine”s Quest for Mature Nation Statehood Roundtable XVI:
Ukraine and the ‘National Minorities’ Question

Ukrainian World Congress press release

4 жовтня 2015 р.

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Президент Світового Конґресу Українців зустрівся
з Головою Меджлісу Кримськотатарського Народу
та Головою Генеральної Ради Євроазійського Єврейського Конгресу

1 жовтня 2015 р. у Вашинґтоні, США, Президент Світового Конґресу Українців (СКУ) Евген Чолій зустрівся з народним депутатом України і Головою Меджлісу Кримськотатарського Народу Рефатом Чубаровим та Головою Генеральної Ради Євроазійського Єврейського Конгресу Йосифом Зісельсом.

Особливої уваги під час зустрічі було надано стратегії співпраці між СКУ, Меджлісом Кримськотатарського Народу та Генеральною Радою Євроазійського Єврейського Конгресу в таких важливих питаннях, як захист територіальної цілісності України, включно й Криму, i фундаментальних свобод та людських прав українських громадян, протидія російській дезінформації та розширення співробітництва з іншими етнічними групами в цих справах.

“Це була дуже конструктивна зустріч для посилення спільних дій Світового Конґресу Українців, Меджлісу Кримськотатарського Народу та Генеральної Ради Євроазіайського Єврейського Конгресу в питаннях, що пов”язані з загрозами нинішніх агресорських дій Російської Федерації,” – заявив Президент СКУ Евген Чолій.

СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об”єднує в своєму складі українські організації із 34 країн та підтримує зв”язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об”єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.

Зліва направо: Йосиф Зісельс, Евген Чолій та Рефат Чубаров
From left: Josef Zissels, Eugene Czolij and Refat Chubarov

4 October 2015

MEDIA RELEASE

Ukrainian World Congress President met in Washington with
the Chairman of the Mejlis of the Crimean Tatar People and
the Chairman of the General Council of the Euro-Asian Jewish Congress

On 1 October 2015 in Washington, USA, Ukrainian World Congress (UWC) PresidentEugene Czolij met with Member of Parliament of Ukraine and Chairman of the Mejlis of the Crimean Tatar People Refat Chubarov and Chairman of the General Council of the Euro-Asian Jewish Congress Josef Zissels.

Specific attention during the meeting was dedicated to the strategy for cooperation between the UWC, the Mejlis of the Crimean Tatar People and the General Council of the Euro-Asian Jewish Congress on the important issues of defending the territorial integrity of Ukraine, including Crimea, and the fundamental freedoms and human rights of Ukrainian citizens, counteracting Russian disinformation and broadening joint actions with other ethnocultural minorities on these issues.

“This was a very constructive meeting for the strengthening of mutual efforts by the Ukrainian World Congress, Mejlis of the Crimean Tatar People and General Council of the Euro-Asian Jewish Congress on issues related to the threats resulting from today”s aggression by the Russian Federation,” stated Eugene Czolij.

The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 34 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization (NGO) with special consultative status.