CUSUR Logo

Remarks by the Minister of Economy of Ukraine (Ukr)

Ukraine Business Forum

?.?. ??????

Виступ Міністра економіки України Макухи В.О. на Українсько-американській інвестиційній конференції (6 грудня 2006 р., м. Нью-Йорк, готель «Уолдорф Асторія»).

Шановні пані та панове!

Від імені Уряду України дозвольте привітати усіх присутніх і висловити щиру подяку організаторам Українсько-американській інвестиційної конференції – Діловій раді з міжнародного взаєморозуміння, Центру з питань українсько-американських відносин, Українській міжнародній діловій раді.

Як за складом присутніх, так і за актуальністю питань порядку денного цей захід без перебільшення можна вважати визначальною віхою українсько-американського інвестиційного співробітництва, позитивну динаміку якого ми спостерігаємо останнім часом.

Хочу підкреслити, що співробітництво між українськими та американськими фінансовими і діловими колами сприятиме поглибленню стратегічного партнерства між нашими країнами, подальшому розвиткові взаємовигідного інвестиційного співробітництва як за рахунок розширення присутності американського бізнесу на українському ринку, так і українського бізнесу в США.

Позитивні тенденції розвитку двосторонніх економічних відносин між Україною та США стануть основою для прискорення процесу інтеграції України до глобальної економічної системи.

У своїй промові я хотів би звернути Вашу увагу на плани Уряду по
перетворенню України в інвестиційно-привабливу країну із конкурентоспроможною економікою та про нові можливості, які створені для ведення бізнесу і залучення інвестицій в економіку нашої країни.

На початку – декілька слів про основні показники макроекономічної ситуації в Україні.

Впродовж 2006 року економіка України демонструє позитивну динаміку розвитку, долаючи негативні наслідки суттєвого підвищення вартості енергоресурсів на початку року. Відбувається певна адаптація суб”єктів до нових умов господарювання.

Підсумки десяти місяців підтверджують існування позитивних тенденцій в економіці. Реальне зростання ВВП за січень-жовтень становило 6,5 відсотка, промислового виробництва – на 5,3%. Приріст іноземного капіталу за 9 місяців 2006р. склав 3,3 млрд. дол.США, що у 3,3 разів більше приросту за відповідний період попереднього року. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, на сьогодні становить 19,9 млрд. дол.США, що у 2 рази більше ніж на відповідну дату попереднього року.

Однак, хоча українська економіка в поточному році має позитивні тенденції розвитку, проте, екстенсивний ресурс розвитку вичерпано. Структура економіки України нагадує структуру розвинутих країн в 50-60 роки, в якій переважають енергоємне виробництво з низькою доданою вартістю – металургія, хімія, енергетика. Така структура економіки негативно впливає також на екологічну ситуац&#11
10;ю в країні.

Таким чином, перед Урядом України постають складні завдання щодо розвитку започаткованих та реалізації нових системних економічних реформ. Основною метою цих реформ стане забезпечення економічного процвітання України й добробуту її народу.

Я розумію, що для представників бізнесу важливо мати реальне уявлення про наміри органів влади, щоб сміливо планувати свою діяльність та не відчувати загроз від влади.

Ви знаєте, що Прем”єр-міністр України Віктор Янукович вважається прагматиком. Так саме прагматичною буде наша економічна політика та Програма діяльності Кабінету Міністрів України. Уряд у своїх діях стане більш чіткішим та зрозумілішим.

В даний час Уряд завершує розробку стратегічного програмного документу під назвою „Конкурентна Україна”. Проект цієї Програми передбачає на першому етапі в 2006-2008 роках виведення економіки України на стійкі темпи економічного зростання. На другому – в період 2009-2011 років – будуть створені умови для переходу до етапу постіндустріальної економіки.

В яких напрямах планує працювати Уряд для перетворення України в інвестиційно-привабливу країну із конкурентоспроможною економікою?

По-перше, проведення реформи системи державного управління.

Це стимулюватиме швидке здійснення інших реформ, зробить державний сектор менше схильним до корупції і бюрократизму та покращить імідж країни, і краї
на зможе стати на інший шлях та взяти прискорений курс на залучення інвестицій, пришвидшити розвиток і зростання. Держава почне сприяти, а не перешкоджати здійсненню інших економічних реформ. Роль влади – не змагатися з приватним сектором в отриманні доходів, а підтримувати приватний сектор через створення сприятливого середовища для його діяльності. Одним з головних елементів цієї реформи буде реформування податкової системи, з метою зниження податкового тиску та спрощення адміністрування податків.

Враховуючи зміни до Конституції, які розширюють можливості нового Кабінету Міністрів щодо знаходження підтримки в парламенті і здійснення повноважень протягом більшого строку, ніж попередні уряди, сьогодні існує унікальна можливість для проведення державно-адміністративної реформи.

По-друге, підвищення передбачуваності і стабільності законодавчої бази.

Особливий негатив в непередбачуваності законодавства інвестори відчули в минулому році, коли змінами до Закону про бюджет було внесено зміни в десятки інших законодавчих актів. В деякі заднім числом.

Очевидно, що судова система є ключовим елементом забезпечення законності в державі, в тому числі щодо захисту прав інвесторів, гарантованих низкою Законів. Однак, незважаючи на прийняття Закону України Про судоустрій”, судова влада в Україні залишається слабкою і їй бракує не&#1079
;алежності, що є основною перепоною для створення відповідного правового поля. Іншою вагомою проблемою є низький рівень виконання судових рішень.

Слід зазначити, що Урядом планується відновлення діяльності Комісії із досудового врегулювання спорів між іноземними інвесторами та органами виконавчої влади. Цей механізм буде запроваджено ще до кінця цього року.

Третій напрям, продовження регуляторної реформи та лібералізації підприємницької діяльності.

Хоча в 2005 та 2006 роках українська влада досягла помітного прогресу у здійсненні реформи регуляторного середовища у сфері підприємництва, така робота повинна продовжуватися. Наразі можна спостерігати низький рівень правозастосування та відсутність заінтересованості місцевих органів влади в зміні існуючої системи регулювання. Це говорить про необхідність змін в системі заохочень державних службовців, які на даний час вважають за доцільне зберігати, а не скасовувати вимоги щодо отримання численних дозволів.

Незважаючи на певні успіхи цих перших кроків, Уряд буде докладати зусиль з метою лібералізації підприємницької діяльності шляхом здійснення регуляторної реформи, оскільки вдосконалення процедур, пов”язаних з початком і закінченням підприємницької діяльності, зменшення кількості ліцензій та дозволів, створення чіткої, простої та зрозумілої системи перевірок – є одним&#1
080; з ключових умов залучення іноземних інвесторів.

Четвертий напрям, вдосконалення корпоративного управління і захист прав акціонерів.

Прямим і ефективним рішенням багатьох проблем, пов”язаних з корпоративним управлінням, має стати прийняття Закону України Про акціонерні товариства”, який відповідає міжнародним стандартам. Такий Закон має, зокрема, 1) проведе чітке розмежування між закритими і відкритими товариствами; 2) визначить функції і повноваження правління компанії; 3) спростить порядок вирішення спорів між акціонерами; 4) підвищить захист міноритарних акціонерів; 5) встановить чіткі вимоги щодо розголошення відомостей. Законопроект, який охоплює значну частину цих принципів, було схвалено Кабінетом Міністрів ще в кінці 2005 року. Тому, важливим завданням нового Парламенту і Уряду є прискорення прийняття Закону Про акціонерні товариства” в редакції, яка відповідає міжнародним стандартам.

П”ятий напрям, продовження лібералізації переміщення товарів і капіталів через кордон.

Порівняно низька зарплата (порівняно зі стандартами ЄС) і кваліфікована робоча сила роблять Україну дуже привабливою для інвесторів, які шукають можливості для ефективного вкладення своїх коштів і які готові організувати своє виробництво в Україні для продажу продукції в усьому світі. Однак таких інвесторів стримують непрозорі митні процедури і жорсткий к&#
1086;нтроль за переміщенням капіталів, які часто пов”язані з корупцією і зводять нанівець всю привабливість низької собівартості продукції.

Основний напрям вирішення цих проблем – це вступ України до СОТ (який знаходиться на стадії завершення) та створення зони вільної торгівлі з ЄС. Усунення торгових обмежень з найбільшим торговим партнером сприятиме залученню інвесторів з країн Європи і розширенню експорту України.

Хочу підкреслити, що вступ України до СОТ відкриє нові перспективи для створення передбачуваного транспарентного середовища для залучення іноземних інвестицій

Шостий напрям, посилення фінансового сектора.

Одним з найважливіших питань, з яким пов”язане створення і розвиток бізнесу малих і середніх інвесторів, є простий доступ до фінансів. На даному етапі розвитку, банківське кредитування є найбільш поширеним джерелом фінансування діяльності фірм в Україні. Проте воно не може задовольнити існуючі потреби в позикових коштах через високі процентні ставки і короткі строки повернення. Інші альтернативи отримання коштів, такі як, наприклад, випуск корпоративних облігацій або облігацій для відкритого продажу, використовуються рідко через недорозвиненість фінансових ринків.

Основні заходи для покращення доступу фірм до фінансування передбачають 1) посилення банківського сектора і 2) сприяння розвитку небанківських &#109
2;інансових установ.

До речі, у роботі форуму беруть участь представники українських ділових кіл, які прагнуть вийти на ринок позикового капіталу, перейнявши передовий досвід американських компаній.

Що стосується безпосередньо залучення іноземних інвестицій в економіку України хочу зазначити наступне.

Законодавство України передбачає чіткі гарантії захисту прав іноземних інвесторів, застосовує національний режим інвестиційної діяльності, тобто рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами, забороняє націоналізацію іноземних інвестицій. Окрім того, українським парламентом ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.

В даний час Урядом України ведеться робота по удосконаленню механізмів практичного виконання Законів Про угоди про розподіл продукції”, Про концесії”, Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг”, що сприятиме залученню інвестицій в економіку України.

Розширюються інвестиційні можливості співпраці з міжнародними фінансовими організаціями в рамках інфраструктурних проектів: будівництво та модернізацію транспортної інфраструктури (автомагістралі, мости, аеропорти, інше), енергетика (виробництво, транспортування та розподілення енергії, газу, нафти, тепла) та телекомунікації.

Розроблено Конце&#1087
;цію створення індустріальних (промислових) парків в Україні, яка визначає механізм та послідовність дій із реалізації державної політики у сфері створення та розвитку індустріальних (промислових) парків для стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності. На сьогодні місцевими органами влади разом з інвесторами вже опрацьовуються перші пілотні проекти створення таких парків.

На 2007 рік Уряд планує на законодавчому рівні передбачити низку стимулів для інвесторів при реалізації інвестиційних проектів на спеціальних територіях, зокрема:

  • надання інвестиційного податкового кредиту з податку на прибуток підприємств;
  • звільнення від сплати ввізного мита устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що ввозяться в рамках реалізації інвестиційних проектів;
  • надання можливості суб”єктам підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти з переробки у СЕЗ, надавати митним органам векселі на суму ввізного мита та податку на додану вартість при ввезені товарів (крім підакцизних товарів).

Для створення сприятливих умов для діяльності іноземних інвесторів Урядом утворено у 2005 році Український центр сприяння іноземному інвестуванню та затверджено склад його Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять представники українського Уряду, міжнародних фінансових організацій та представники бізнесу.

Напр&#1080
;кінці хочу зазначити наступне.

Україна входить до списку обраних країн, що володіють космічними технологіями, авіабудівними потужностями, науковими винаходами у таких передових сферах сучасної науки як вірусологія та біотехнології.

Високий середній рівень освіти населення України, забезпеченість кваліфікованими кадрами та значний науковий потенціал дозволяють Україні за цими показниками конкурувати із країнами-лідерами світового прогресу.

Вигідне розташування України на межі двох інтеграційних зон (європейської та євразійської), а також активізація співробітництва в обох напрямах дозволять Україні використовувати ефекти взаємодії масштабних, глибоких та потужних інтеграційних процесів.

Ці очевидні конкурентні переваги української економіки зрозуміли і прийшли в Україну багато транснаціональних компаній, такі як Microsoft, Deutsche Telecom, Sony, Mittal Still, Philip-Morris, Lukoil, Coca-Cola та інші.

Шановні колеги!

Хочу запевнити вас, що Україна є і залишиться однією з країн в Європі, яка характеризується стабільністю у проведенні зовнішньої та внутрішньої політики. Українська держава й надалі стоятиме на захисті інтересів приватного сектору, який є запорукою успішного розвитку країни та відіграватиме в подальшому ключову роль в українській економіці.

Запрошую представників фінансових і ділових кіл перейти до відповідей на запитання, які цікавлять американську сторон&#109
1;.

Дякую за увагу.