CUSUR Logo

Ukraine’s Euro-Atlantic Future: International Forum I

ImageUkraine's Euro-Atlantic Future: International Forum I was held in Kyiv, at the Diplomatic Academy of Ukraine, on June 11-13 2007. The three-day conference heard more that 80 government and non-governmental representatives from among Ukraine's neighbors and partners speak to the gathering. Nearly 320 interested individuals registered to be participants in the event.

Speakers included:

Ronald D. Asmus Oleh Medvedev
Iryna Bekeshkina William Miller
Ihor Burakovskyy Yuri Miroshnychenko
Ariel Cohen Volodymyr Mostovyy
Keith Crane Valentyn Nalyvaychenko
Valeriy Chaly Vira Nanivska
Pavol Demeš Hryhoriy Nemyria
Oleksandr Derhachov Viktor Nykytiuk
Ihor Dryzhchanyy Jan Neutze
Volodymyr Dubovyk Hryhoriy Perepelytsya
Serhiy Dzerdzh Jan Pieklo
James Greene Steven Pifer
Vadym Grechaninov Myroslav Popovych
Ove Hansen Oleksandr Potiekhin
Kostyantyn Hryshchenko Natalia Prokopovych
Borys Humenyuk Mykhailo Ratushnyy
Erdogan Iscan Urban Rusnák
Natalie Jaresko Oleksandr Savchenko
Tommy Johansen Reinhard Schäfers
Yevhen Kaminsky Yuri Scherbak
Petro Kanana James Sherr
Mykola Katerynchuk Bohdan Sokolovskyy
Ron Keller Carina Stachetti
Iris Kempe Oleksandr Sushko
Jacek Kluczkowski Marcin Swiecicki
Leonid Kozhara Borys Tarasyuk
Ilko Kucheriv William Taylor
Algirdas Kumzha Oleksandr Todiychuk
Volodymyr Lanovyj Celeste A. Wallander
F. Stephen Larrabee Yuri Yekhanurov
Nico Lange Oleh Zarubinsky
Orysia Lutsevych Walter Zaryckyj
Lewis Madanick Yevhen Zherebetskyy
Merle Maigre Pavlo Zhovnirenko

Sponsors:

Center for US-Ukrainian Relations Ukraine International Business Development
Atlantic Council of the United States Konrad Adenauer Stiftung
American Foreign Policy Council NATO Information Centre/Ukraine
Center for US-Ukrainian Relations Polish-Ukrainian Cooperative Initiative
Democratic Initiatives Foundation The Atlantic Council of the United States
Diplomatic Academy of Ukraine US Library of Congress/OWP
Embassy of Ukraine to the United States US-Ukraine Foundation
 

Patrons:

National Endowment for Democracy Delta Airlines
International Renaissance Foundation Cardinal Resources
Konrad Adenauer Stiftung NATO Documentation Centre/Ukraine
Center for US-Ukrainian Relations Freedom House
Ukraine International Airlines Aerosvit

Image