Projects

2021 CALENDAR

 

 
2021 CUSUR CALENDAR


 
Upcoming Events 2021
US-UA Security Dialogue XII
Washington, DC [Webcasting]
March 3-4 5, 2021 
 
US-UA BNS (Forum XI)
New York City [ [Webcasting]
April 15, 2021
 
US-UA WG Yearly Summit IX
Washington DC [Webcasting]
June 16-17, 2021

US-UA Energy Dialogue SE
Kyiv [Webcasting] 
August 30, 2021 
 
UA HES Special Event:
Ukraine at 30
Year Retrospective 
Ukrainian Institute of America
September 18, 2021 

UA QUEST RT XXII
Washington, DC
University Club 
October 21, 2021 
 


Read more...
 
CUSUR 2016 - Project I
US-UA “Working Group” Initiative

The US-Ukraine “Working Group” Initiative was launched in 2007 in order to secure an array of experts in "areas of interest” for CUSUR and its various forums/proceedings; at the same time, it was hoped that the ‘experts’ might agree to write a series of ‘occasional papers’ to identify “major issues” impacting on US-Ukrainian relations.
Read more...
 
CUSUR 2017 - Project II
Publication Efforts

Recognizing the urgent need to set up proper channels for the maximum circulation of the information/analysis CUSUR possessed or had at its disposal, the Center long focused on having ‘a publication presence’ of some form or another.
Read more...
 
Conference Final Communique [Ukr.]

US-Ukraine Security Dialogue III

Заява Президентів Північноамериканських членів-організацій Світової Конференції Українських Державницьких Організацій

Конференція п.н. «Оцінка відносин між Україною і НАТО напередодні Саміту НАТО в Чікаґо», влаштована 19 травня 2012 р., є виявом об’єднаних зусиль організованої української діяспори привернути увагу учасників Саміту НАТО в Чікаґо та Президента України Віктора Януковича до небезпек, які грозять демократичному майбутньому України та її національній безпеці. Політична ситуація в Україні, яка дедалі погіршується, і водночас прагнення російського режиму підірвати Евро-Атлантичну інтеґрацію України, становлять безпосередню і реальну загрозу безпеці України і суттєво важливим національним інтересам, як і безпеці, мирові і стабільності Европи.

Ми визнаємо і підтримуємо зусилля міжнародної громадськости, мета яких є переконати український уряд відмінити свій авторитарний курс і політику. Ця політика включає, серед іншого, підпорядкування юридичної системи України під контроль і маніпуляцію національного, реґіонального і місцевого рівнів адміністрації, включно з політично мотивованим переслідуванням політичних противників, зокрема, але не тільки, колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко; бльокування демократичних реформ, включно з маніпуляцією, залякуванням і цькуванням вільної преси та оборонців людських прав та цивільного суспільства; проведення нелеґітимних обласних і місцевих виборів у 2011 р., що їх визнали такими, які не задовольняють міжнародних норм; підривання розвитку ринкової економіки шляхом утвердження олігархічного контролю, вчлючно з нестримною корупцією і придушуванням розвитку малого і середнього бізнесових підпрємств; а також цькування і залякування істориків та дослідників, зокрема тих, які займаються відновленням історичної пам’яті України.

Ці політичні напрямні серйозно підривають здатність України утримувати відносини з Евро-Атлантичними установами і зміцнювати її безпеку від аґресивної політики Росії. Вони також підкреслюють важливість тривалої заанґажованости з Україною з боку членів-держав Евро-Атлантичних установ і також самих цих установ. Україна—демократична, забезпечена своїми кордонами і на шляху до інтеґрування в европейські та Евро-Атлантичні установи—найкраще служила б Евросоюзові, НАТО і Евро-Атлантичному партнерству. Україна, дестабілізована авторитарною політикою і практиками, економічним безладдям, нестримною корупцією і міжнародною ізоляцією, може тільки перешкоджати оголошеній НАТО цілі посиленння безпеки в Евро-Атлантичному просторі та поняття Европи, яка є цілісна, вільна і живе в умовах миру.

Крім того, не слід недооцінювати ролю російського втручання у внутрішні справи України і в дестабілізацію та ізоляцію України. Ця політика набирає швидкости з уваги на використовування з боку Росії енерґетичних та інших економічних ресурсів як політичну зброю проти України. Приклад Грузії є свідченням того, що Росія вже продемонструвала свою готовість вдаватися до всяких можливих засобів, аби встановити і зміцнити свої сфери впливу. Не менш тривожними є російські кампанії дезінформації, як наприклад піддавання сумніву саме існування України як европейської держави і характеризування України та інших пост-совєтських незалежних країн як невдалі держави. Такі відверті і приховані методи віщують повернення Европи до руївної політики протистоєння сил і конфронтації.

Незважаючи на це, члени-держави Евро-Атлантичної громади досі мляво реаґували на систематичні та системні порушення людських прав у Росії, які сьогодні вже набрали офіційного характеру. Компроміси і вигоди, зроблені в ім’я економічних і геополітичних інтересів, призвели до відважнішої російської політики супроти України. На додаток, нестримана Росія підриває европейську економічну систему шляхом корумпованих методів і практик, включно з таємними способами вплинути на членів Евросоюзу відмовитися від підтримки европейських прагнень України.

Ми, однак, віримо в Евро-Атлантичну політику сприяння мирові в цьому реґіоні, яка базується на основному принципі національного суверенітету й самовизначення, і яка є підкріплена центральною доктриною свободи людини та свободи народам. Евро-Атлантична заанґажованість з Україною потрібна для повного втілення прагнень української нації до свободи і назалежности після століть жорстокого царського і совєтського колоніяльного гноблення, внаслідок якого загинули мільйони людей, в тому числі 10 мільйонів жертв Голодомору-Геноциду протягом лише 1932–1933 рр., Великого Терору, заслання в концтаборах совєтського Ґулаґу і тривалого переслідування політичних, релігійних і національних правозахисників. Повноцінне приєднання України до Евро-Атлантичних установ необхідне для збереження її незалежности і суверенітету. Це єдині ґарантії її національного виживання.

Отже, з цією метою, члени Евросоюзу і НАТО повинні, як індивідувально так і колективно, втілювати в життя три взаємодопоміжні політичні напрямні: поперше, підтримати утвердження незалежности України, її суверенітету, територіяльної цілісности і національної безпеки шляхом інтеґрації в Евро-Атлантичні структури; подруге, сприяти фундаментальній зміні політики українського уряду в напрямку такої, яка була б базована на демократичному правлінні, верховенстві закону і людських правах; і потретє, чинити опір відвертій і прихованій політиці Росії та її операціям, які мають на меті відновити російську гегемонію над Україною.

Підписання Угоди про асоціяцію між Евросоюзом і Україною, включно з поглибленою і всеохоплюючою Зоною вільної торгівлі, та Угоди про річну національну програму співпраці між Україною і НАТО за 2012 р. є важливими заходами, мета яких є підтримати заанґажованість і шлях до інтеґрації.

Співробітництво з Президентом Януковичем та іншими ключовими урядовцями режиму, які відповідають за теперішню антидемократичну політику, повинно бути зосереджене на тому, щоб сприяти основній зміні напрямку, протилежного до авторитарного правління. Бойкоти та санкції повинні націлюватися на конкретних урядовців а не на український народ. Українському народові належиться підтримка в поширюванні людських прав, у його намаганнях збудувати громадянське суспільство і незалежні організації засобів масової інформації. Треба надавати підтримку малим і середнім підприємствам. Слід підтримувати неурядові громадські організації та незалежні громадські групи у їхній роботі, яка має на меті піднести рівень національної свідомости, відновити національну пам’ять України і поширювати демократію, европейські цінності та норми.

Евросоюз, НАТО, Організація з питань безпеки і співробітництва в Европі, Сполучені Штати і Канада повинні вдатися до максимальних зусиль для забезпечення, щоб парляментські вибори в Україні 28 жовтня 2012 р. і передвиборча політична кампанія відбулися чесно і прозоро. Закликаємо звільнити з в’язниць або з-під арешту колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко і всіх інших політв’язнів, громадських активістів та оборонців людських прав, та дати їм право взяти участь у процесі політичної кампанії і кандидуватися на виборах. Російську Федерацію, її теперішніх керівників і високопоставлених урядовців треба обов’язково притягнути до відповідальности, шляхом цільових санкцій і бойкотів, за порушення людських і цивільних прав у Росії. Критично важливим питанням є припинення безнастанних підривних операцій Росії проти України та її інтеґрації в Евро-Атлантичні установи. Нормальних стосунків не слід продовжувати поки Москва не продемонструє—словом і ділом—своє зобов’язання шанувати міжнародні норми поведінки, як у себе так і за кордоном.

На закінчення, Президенти Північноамериканських членів-організацій Світової Конференції Українських Державницьких Організацій ще раз підтверджують:

Як і наші українські побратими на рідній Батьківщині, ми маємо непохитну віру в Бога і Україну, переконання, яке гартувало українську націю на протязі її довгого і болючого прямування по шляху до незалежности. Ми віримо, що на місце теперішнього режиму стане уряд, гідний українського народу, який захищатиме Конституцію України і демократію, громадянське суспільство і верховенство закону, територіяльну цілісність і національну незалежність. Ми також віримо, що на місце загрози відновлення гегемонії Росії прийде членство України у Евросоюзі та НАТО, що це призведе до нової епохи зміцненої безпеки у Евро-Атлантичному реґіоні та утвердження Европи, яка є цілісна, вільна і живе в мирі. Українському народові таки не відмовити історичної справедливости. Ми в це віримо!

Президенти Північноамериканських членів-організацій Світової Конференції Українських Державницьких Організацій

 • Стефан Качурак, Національний президент Організації Оборони Чотирьох Свобід України;
 • Христина Верещак, Національний президент Об’єднання Жінок Оборони Чотирьох Свобід України;
 • Андрій Бігун, Голова крайової управи Спілки Української Молоді—США;
 • Богдан Гаргай, голова Українсько-Американської Фундації «Воля»;
 • Богдан Ковалик, Президент Товариства Ветеранів Української Повстанської Армії;
 • Орест Стеців, Національний президент Ліґи Українців Канади;
 • Адріяна Буйняк-Виллсон, Національний президент Ліґи Українок Канади;
 • Оляна Ґрод, Національний президент Спілки Української Молоді Канади;
 • Микола Кошик, Національний президент Товариства Ветеранів УПА;
 • Олег Романишин, головний редактор газети Гомін України

Примітка: Конференцію п.н. «Оцінка відносин між Україною і НАТО напередодні Натівської зустрічі у верхах у Чікаґо», яка відбулася 19 травня 2012 р. в Конференційному центрі свв. Володимира і Ольги в Чікаґо, штат Іллінойс, влаштовано під егідою Світового Конґресу Українців, Світової Конференції Українських Державницьких Організацій, Українського Конґресового Комітету Америки та Конґресу Українців Канади. Цей форум був зорганізований спільно американським і канадським відділами Світової Конференції Українських Державницьких Організацій у співпраці з Центром Американсько-Українських Відносин. Господарем конференції був Іллінойський відділ Українського Конґресового Комітету Америки.

Керівний комітет висловлює свою глибоку вдячність видатним промовцям конференції «Оцінка відносин між Україною і НАТО напередодні Натівської зустрічі у верхах у Чікаґо» за їхні важливі спостереження, висновки і пропозиції.

Ця Заява віддзеркалює політичні напрямні і погляди американського і канадського відділів Світової Конференції Українських Державницьких Організацій. Вона не натякає обов’язково на схвалення з боку промовців чи спонсорів конференції «Оцінка відносин між Україною і НАТО напередодні Натівської зустрічі у верхах у Чікаґо».International Conference in Support
of Ukraine, Canada Division
83 Christie Street
Toronto, ON M6G 3B1, Canada
(416) 516-8223
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
www.lucorg.com
International Conference in Support
of Ukraine, United States Division
136 Second Avenue
New York, NY 10003 USA
(212) 505-0767
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
 

Past Highlight Events

RT XVII Items of Note
Highlights from Ukraine's Quest for Mature Nation Statehood RT XVII: Ukraine & Religious Freedom, held in Washington, DC on Oct. 27, 2016
 
UA HES SE: UA 25th B-Day
Highlights from UA HES Special Event: 'Commemorating the 25th Anniversary of the Modern Ukrainian State', held at the NY Princeton Club on Sept. 17, 2016
 
US-UA WG YS IV Highlights
Highlights from US-UA WG Yearly Summit IV: Providing Ukraine with an Annual Report Card, held at the University Club in Washington, DC on June 16, 2016
 
US-UA SD VII Items of Note
Highlights from US-Ukraine Security Dialogue VII held on February 25, 2016 in Washington DC
 
UA HES SE: WW2 Legacy
Highlights from the UA Historical Encounters Special Event: 'Contested Ground': The Legacy of WW2 in Eastern Europe, held in Edmonton on October 23-24, 2015
 
Holodomor SE Highlights
Highlights from the UA Historical Encounters Special Event: Taking Measure of the Holodomor, held at the Princeton Club of NY on November 5-6, 2013
 
US-UA SD III Items of Note
Highlights from US-Ukraine Security Dialogue III held on May 19, 2012 in Chicago, IL

 • Former UA Foreign Minister Volodymyr Ohryzko's keynote
 
UEAF Forum VI Highlights
Highlights from UEAF Forum VI, held in Ottawa, Canada on March 7-8, 2012
 
RT XII Items of Note
Highlights from Ukraine's Quest for Mature Nation Statehood RT XII: PL-UA & TR-UA, held in Washington, DC on Oct 19–20, 2011
 
US-UA ED III Items of Note
Highlights from US-Ukraine Energy Dialogue III, held in Washington DC
on April 15-16, 2008
 
© 2021 CUSUR—Center for US Ukrainian Relations